Aur Namaz Parhty

Aur Namaz Parhty
Raho Aur Zakat Dete
Raho Aur ALLAH k
RASOOL {S.A.W} k
Farman Pe Chalte Raho
Ta Tum Per Meherbani
Aur Rehmat Ki Jaye

(Surah Al-noor :56)

Leave a Reply