Beshak Allah K Firishtey Dua e Rahmat Karte

“Beshak Allah K Firishtey Dua e Rahmat Karte
Hen Jab Tak Tum Namaz Parh Kar
Usi Jaga Bethey Raho Or Koi Baat Na Karo.”

(BUKHARI J.1 PG.63)

Leave a Reply