Chhota sa magar bohat piyara

Chhota sa magar bohat piyara msg,,,

“Izzat Dil Me”
honi chahiye

“Lafzon Me Nahi.”

Aur

“.Narazgi Lafzon Me.”
honi chahiye

“Dil Me Nahi” . . . .

Leave a Reply