FATIMA ZEHRA(S.A) KE SHAHZADI

SERBARAH-E-KERWAN-E-MILLAT-E-ISLAM HAI
FATIMA ZEHRA(S.A) KE SHAHZADI HAIN ZAINAB(S.A) NAAM HAI
JIS K KHUTBOO NAY ULUT KER RUKH DIYA TAKHT-E-YAZEED
THOKROO MAY AAJ BHEE JIS KE DAYAR-E-SHAM HAI

Leave a Reply