Girls, Aap ka Dil kaha hay

Biology ki Miss: Girls! Kia ap mujhy bata sakti ho, Ap ka Dil kaha hay?

Tamam Girls ek zuban ho kar: Meraj kia pass!

Miss: Muskrai aur boli… Mere bhi.

: Good Morning :

Leave a Reply