Great Friends Goodnight

Great Friends Goodnight…

Hopefully kia aj ap ne fajar to isha namazein parhein houngi and ager nahi parhi to kitni sharam ki baat hai.

Kya aj hum nay pani nahi piya!
Khana nahi khaya!
Magar kya ek bar bhi hum Allah ko yad kia…
Humare bahane hi khatam nahi hote.

Napak hain kabhi,
Dil nahi chah raha,
Kabhi zohr asr nahi parhi isha kya parhen jab kia har ek namaz zarori ho sakta hai kal ho hi na phir kia kerogye…

Jab duniya mein aye ho to jaoge bhi, Please fikr keryein abhi isha parhlein.
Please forward it apna Allah kia lie please, please…

Leave a Reply