Hadees-e-Pak

=�Hadees-e-Pak�=

Jab tum me se koi shaks
Janaza dekhe or us k sath na
ja sake to us waqt tak khara Rahe
jab tak wo agay na nikal jaye.

(Muslim, Vol#1, Pg# 671)

Leave a Reply