Hansa april fool ky

Hansa: April Fool Kya Hota Hai?

Prafful: Babuji Mujhe Kaise Bulate Hai …

Hansa : A PRAFUL
A PRAFUL
A PRAFUL
A PRAFUL
Achcha Wo APRIL FOOL.