Insan gunah

Insan gunah
kerne ki waja
se jahanum mein
nhi jata
Bal k
gunah per
mutmaen rehny
aur tauba na krne
ki waja se
jahanum mein
jata hy

Hazrat ALI R.A

Leave a Reply