Is parcham k say tal

Is Parcham k say taly ham aik hain ham i hain sanji apne khusiyan
or gam aik hain
“Happy Independence
Day”
“Pakistan Zindabad”

Leave a Reply