Jo Shakhs Kahin Aur Najumi K

Jo Shakhs Kahin Aur Najumi K
Pas Ja Kar Kuch Daryaft Kare Uski
40 Din Ki Namazain Qubul Nai Ki Jayen Gy
(Muslim Sharif)

Leave a Reply