Khwahish or Aqal

Imam Ghazali Said:

Janwaro may khwahish hoti hai or aqal nahi.

Farishto may aqal hoti hai magar khwahish nahi.

Insan may aqal or khwahish dono hoti hay,

Aqal khwahish per ghalib ajaye to insan farishta or agar khwahish aqal per ghalib aa jaye to insan janwar.

Leave a Reply