Libaas ki tarah badaltey

Wo log kisi kya nahin hotey jo
Dost or Riehtey ko
Libaas ki tarah badaltey hain.

Leave a Reply