Massage parh rahy hain

Kuch Log…

Achi yadoon ki tarah hote hain,
Jinhe yaad ker kya dil khush hota hay,
Jin ko bhulana namumkin hay,
Ap unhi mein se ek ka massage parh rahy hain 😉

Leave a Reply