"Naikiyon" ki Justajuu Ghalib…!

Kitni Ajeeb hai

“Naikiyon” ki Justajuu Ghalib…!

Namaz bhi jaldi main parhtay hain

phir se “Gunah” kernay k liye.

Leave a Reply