QURAN E PAK main kuch khubsurat duain

QURAN E PAK main kuch khubsurat duain

1. Ae Mere RUB! Beshak tu jo bhi bhalai meri tarf utarey ga main uska mohtaaj hoon
(ALQASAS-24)

2. Ae mere RUB! Main tujhe pukar kay kabhi mehroom nahi raha
(ALMARIYAM-4)

3. Ae mere RUB! mere liye apne pas jannat main ghar bana dijiay
(ALTEHREEM-11)
AMEEN

Leave a Reply