Sms ko parh raha hai

Jo iss sms ko parh raha hai wo boht

LOVEABLE,
SMART,
CUTE,
SWEET,
INTELLIGENT,
GOOD LOOKING.

Nahin hai to kia huwa,
Jis ne bheja hai
Wo to hai na

Leave a Reply