Valentine's Day My Darling

I Love You

Tum kab tak hum ko pyaar nahi karo gi,
Tum kab tak koi iqrar nahi karo gi,
Is umeed par tum ko diya hai paigham ishq ka,
Kay aaj muhabbat ka din hai tum inkaar nahi karo gi.

Happy Valentine’s Day My Darling…

Leave a Reply