Wazoo ker kya sonay

Wazoo ker kya sonay waly ki rooh baitullah ka tawaf kerti hay,

Frishte sari raat naekian likhte hain,

Jab kerwat badalte hay tu frishte bakhshish kya liye dua karte hain.

80% log is message ko forward nahi karte, Allah Ta’ala farmata hay: Ager tum apne logon kya samne mujhe rad kerogye to mein tumhain apni nazar mein rad kar dunga.

Leave a Reply