Zardari ki jaan ka sadqa

Ya Allah tu Pakistan Cricket Team ko jita day aur is ke badlay main
Zardari ki jaan ka sadqa qabool kar. . . . . . .

AMEEN

Leave a Reply