Agar mein gum ho jaon

Wife: Agar mein gum ho jaon tu tum kia kero gye?
Husband: Mai akhbar mein ishtehar donga.

Wife: Kya likhwao gye?
Husband: Jino labi odi…

One Response

  1. sharoonharis April 11, 2015

Leave a Reply