AIK BEHAN AIK BHAI

AIK HAI FATEH KERBOBALA KA
AIK NAY ULTA SHAM KA TUKHTA
APNAY APNAY AMUL MAY YUKTA
~~~~AIK BEHAN AIK BHAI~~~
ZAINAB(S.A) AUR HUSSAIN(S.A)

Leave a Reply