Kya madhosh para hay

Ma sar kya bal gra tha gunahon kya bojh se,
Duniya samajh rahi thi kya sajde mein para hay,
Sajde mein jab gaya tu logo nay ye kaha:
Zalm ne itni pe hay, Kya madhosh para hay!

Leave a Reply