Mustafee ho gaya yar

mustafee ho gaya yaro mush,
na kar paya kuch b bush,

jan chootey hai aik aamar sey,
kyun na hon Pakistani khush

Leave a Reply